markwpadmin

Härliga Förläggargårdsturer i Häggådalen

Varför kallas de Förläggargårdar? Namnet har sitt ursprung i ordet förlag som, med ett nutida uttryck var ett sorts finansiellt instrument, ett sätt att finansiera en önskvärd produktion. Ordet lever kvar i t.ex. bokförlag, förlagsbevis och förlagslån.

ILLUSTRERAD MARK

Besökskartan över Mark – Sjuhärads Lilla Toscana är ett skyltfönster för att bo, leva och uppleva de fantastiska verksamheterna och den storslagna naturen som finns här. Den illustrerade kartan uppdateras successivt och byggs hela tiden på med ny inspiration och nya upplevelser.

Scroll to Top