Björkesbacka

1373-bjorkesbacka

Med sina gamla byggnader, rika växt- och djurliv och inte minst möjligheten att se hur man brukade jorden förr erbjuder naturreservatet Björkesbacka, en bit öster om Örby, en spännande miljö.

Scroll to Top