Camp Lygnevi

1273-camp-lygnevi

På Camp Lygnevi finns en helt ny 9-håls discgolfbana under uppbyggnad. Discar finns att låna i kiosken vid Lygnevi.

Faktaruta

Typ: Discgolf
Antal hål: 9 st

Scroll to Top