Ekleden/Mjögasjö paket med Kinnahults Bed & Breakfast

1084-ekleden

Ekelden är vandrings- och mountinbikeleden som knyter samman Häggåns och Viskans dalgångar. Leden tar dig genom både kultur och vildmarksmiljöer. Du passerar insprängda sjöar och slumrande torplämningar, vackra förläggargårdar och ett levande museum. Ett tjugotal informationsskyltar längs leden berättar om natur, kultur, människor och traktens historia. Utmed leden har du möjlighet att fiska (glöm bara inte att lösa fiskekort), äta gott, bada, gå på museum. Du övernattar på Kinnahults Bed & Breakfast. För dig som sysslar med geocashing kan det nämnas att det kanske ligger sju cacher utmed leden. Du får gärna häpna över naturens skönhet runt denna led som går i trakterna runt Rydal, Seglora, Fritsla och Kinnahult.

Faktaruta

Längd: Cirka 25 kilometer.
Svårighetsgrad: Medel.
Terräng: Leden växlar mellan lite asfalt, grusväg och stigar.
Scroll to Top