Från vision till verkstad

För snart ett år sedan publicerade vi Marks besöksguide – Sjuhärads Lilla Toscana. I över ett år processade vi och planerade vi för möjliggörandet av projektet och hemsidan gick online. Nu är vi inne på andra året och projektet är avslutat och har gått in i en ny fas.

När pandemin slog till och sedan klingade av var besöksnäringen en utav de mest drabbade branscherna. Sedan kom ett efterföljande krig som fortfarande pågår och ännu än gång blir branschen drabbad. Påtagligheten på en småskalig och lokal produktion av råvaror såsom mat och dryck blir ännu mer angeläget. Själva visionen som vi hade när vi började med känns ännu viktigare idag än vad det gjorde för ett år sedan.

“Ett av Västra Götalands närmsta
grönaste besöksmål.
Grusvägscykla mellan guldkornen,
med elcykel, eller utforska våra
vackra vandringsleder. En stadsnära
region att besöka och återvända till
för genuina och unika upplevelser
inom natur, kultur, design och lokal
matproduktion i förläggarnas rike.”

Med projekt ville vi visa och möjliggöra Marks skatter och rikedomar. Kulturarven med förläggargårdana och historien, matproduktionen, den fantastiska naturen med berg och dalgångarna, friluftsliv och upplevelser, företagen… Listan kan göras oändlig och vi är så stolta över vår hembygd och det fina vi har runt om i våra byar. Vi ville utmana boende i Mark att se det vackra och fantastiska där vi bor, med paralleller till Toscana. Att genom det konceptet paketera upplevelser med olika aktörer inom besöksnäringen.

Vad har hänt?
Våren 2021 fick vi ett näringslivsstöd av Marks kommun som bidrog till att delvis bygga upp sajten Sjuhärads lilla Toscana och också lägga till en samverkansplattform där alla inom näringen jobbar för samma mål och öka samverkan mellan aktörerna. Vi fick jättefin respons på sidan och många har upplevt nya platser i Mark som de inte kände till innan. Det har också resulterat i att Marks kommun har anställt en destinationsutvecklare och äntligen har vi en sida på Västsverige.com/mark plus Instagramkontot @upplevmark. Tillsammans med kommunen har vi startat upp temaarbetsgrupper inom näringen där det har påbörjats riktlinjer hur vi ska kroka arm framåt. Denna utveckling är nödvändig då vi själva numer inte har möjligheten att driva ett ideellt projekt vid sidan av våra egna företag. Nu är det upp till näringen och oss som aktörer att ta ansvar att samarbetet fortsätter.

Framtiden
Vi har stora förhoppningar på Mark som framtidens besöksnäring. Äntligen kommer Marks identitet fram i olika medier och kanaler. Från att vara osynlig till att vara del i ett större sammanhang att göra det upplevelserikt för både besökare och till medborgare – Marks bästa ambassadörer.

Vi kommer länka om Sjuhärads Lilla Toscanas sida till Västsverige.com/mark. Instagramkontot @sjuharadlillatoscana kommer också länkas om till @upplevmark. Projektet avslutas och tar nästa kliv in under Marks kommuns regi. Tack alla inblandade i projektet, Företagarna i Mark för support, Gert Olsson för fantastiska bilder, alla företag runtom för samverkan och framför allt alla ni inom besöksnäringen!

Varma sommarhälsningar
Sarah Åkesson och Catharina Johansson

Scroll to Top