Gode mosse

Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar sydväst mot tjärnen Kroksjön. Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande.

Scroll to Top