Häggåns fiskevårdsområde

2092-haggans-fiskevardsomrade

Häggån slingrar sig fram genom odlingslandskapet från Frisjön till utflödet i Viskan. Häggån är uppdelad på flera olika fiskevårdsområden.

Scroll to Top