Kultur & Historia

Härliga Förläggargårdsturer i Häggådalen

Varför kallas de Förläggargårdar? Namnet har sitt ursprung i ordet förlag som, med ett nutida uttryck var ett sorts finansiellt instrument, ett sätt att finansiera en önskvärd produktion. Ordet lever kvar i t.ex. bokförlag, förlagsbevis och förlagslån.

Scroll to Top