Rydals Museum

1608-rydals-museum

Rydals museum är ett museum som kan upplevas med alla sinnen. Här hittar både liten och stor något som fascinerar.

I Rydal finns ursprunget för Sveriges textilindustri kvar i form av spinneri med unik maskinpark och välbevarat brukssamhälle. Det var storförläggaren Sven Erikson som tog initiativ till anläggandet av Rydals spinneri 1853. Han låg även bakom etablerandet av väveriet i Rydboholm 1834. Med spinneriet i Rydal kunde man förse både väveriet i Rydboholm och Marks härads hemindustri med bomullsgarn.

Museets utställningar berättar om bygdens textila historia och visar konst, textil och design. Rydals museum är ett kommunalt arbetslivsmuseum.

Scroll to Top