Rygga Vingård

903-rygga-vingard

Vinodlingen på Petters Gård har fått ett eget namn – Rygga Vingård som anspelar på bynamnet. Jordbruket är unikt på så sätt att det är det första mindre som tillkommit under senare år. Trenden har under lång tid varit att små gårdar köpts upp och ingått i större enheter. Småskaligheten gör att variationen ökar. Responsen från besökare har varit positiv där en äkta naturupplevelse kombineras med känslan av att befinna sig på betydligt sydligare breddgrader. Vår önskan är att skapa en återkommande upplevelse för folk i närområdet som är intresserade av vin och närodlat. 

Scroll to Top