Tolken i Marks fiskevårdsområdesförening

2132-tolken-i-marks-fiskevardsomradesforening

En av de större sjöarna i Mark är Tolken. Förutom fina fiskemöjligheter, har Tolken även ett rikt fågelliv. Fiskevårdsområdet omfattas av Tolken samt Torestorpsån från bron i Torestorp till utflödet i Tolken.

Scroll to Top