Tolkenleden

Mellan Agnbäck och Sju Sjöar utmed västra sidan av sjön Tolken går Tolkenleden. I gränslandet mot Halland.

Faktaruta

Längd: 3,7 kilometer.
Svårighetsgrad: Lätt.
Färgmarkering: Gul
Turförslag: Sjövägen Mycklamossen Älgmossen
Scroll to Top