Hitta din oas i ett naturreservat

Om Hitta din oas i ett naturreservat

I Mark har vi en rik och spännande natur som vi är mycket stolta över och som vi har ett gemensamt ansvar att bevara. Det finns 16 naturreservat med mycket varierad natur, allt från kulturlandskap till lövskogar, fågelrika våtmarker och blomstrande ängar. Upplev naturreservaten genom en vandring, eller slå dig ner med picknickkorgen vid någon av de fantastiska utsiktsplatserna.

Natur&Friluftsliv

Letebo

Letebo naturreservat består av en gammal ädellövskog som klättrar längs sluttningarna på Stora Hornsjöns norra sida. I den natursköna ädellövskogen utanför Horred kan du njuta av högväxta ekar, dramatiska bergbranter och en spännande flora.

Natur&Friluftsliv

Gode mosse

Gode Mosse ligger väster om sjön Lygnern, och är del i en mindre skogsmyrmosaik på en platå som sluttar sydväst mot tjärnen Kroksjön. Området består av en mosaik av våtmarker och skog som är relativt opåverkad av modernt brukande.

Natur&Friluftsliv

Stampatorg ljunghed

Stampatorgs ljunghed är ett litet naturreservat invid sjön Mjösjön. Det är en rofylld plats med vacker utsikt över både ljunghedar och sjön. I naturreservatet återskapas en speciell naturtyp – en betad ljunghed. En miljö som var vanlig i stora delar av Marks kommun förr i tiden, men som idag är en ovanlig syn.

Natur&Friluftsliv

Ramsholmens kulturreservat

I kulturreservatet Ramsholmen kan man följa kulturlandskapets utveckling från stenåldern till nutid. En vandring genom det variationsrika området bjuder på upplevelser med öppna hagmarker, åkrar, ängar och granskog.

Natur&Friluftsliv

Björkesbacka

Med sina gamla byggnader, rika växt- och djurliv och inte minst möjligheten att se hur man brukade jorden förr erbjuder naturreservatet Björkesbacka, en bit öster om Örby, en spännande miljö.

Natur&Friluftsliv

Smälteryd

Smälteryd är ett naturskönt och kuperat lövskogsområde med främst ek som ligger strax väster om Sätila vid Storåns mynning. Området hyser både ekskogar som klättrar längs sluttningarna på Lygnerns västsida och beteshagar med gamla vidkroniga ekar vid Lygnerns strand. Där kan korna varma dagar ta en svalkande siesta på stranden.

Natur&Friluftsliv

Assbergs raviner

Nära Skene och Kinna finns dessa blomstrande marker. I delar av ravinerna går det fortfarande djur och betar som för 100 år sedan. På våren när vildaplarna står i blom är ravinerna kanske som allra vackrast. Du kan också uppleva en härlig blomsterprakt med gullvivor, prästkragar mm och njuta av rosenfinkens sång.

Natur&Friluftsliv

Gäddeviks naturreservat

Gäddevik är ett vackert och omväxlande område med lövskog, branta bergssluttningar, gamla grova träd och öppna marker precis intill Östra Öresjön strax söder om Kinna. Reservatet erbjuder fina badmöjligheter, både från sandstrand och släta stenhällar, och picknickplatser och grillplatser med förtjusande utsikt över sjön.

Populära artiklar

Kulturpärlor längst Hyssna vandringsled

Kanske tänker du att vandring inte är något för dig? Vi tror ändå att du kommer att älska Hyssnaleden! Leden är en 40 kilometer lång rundslinga som passar bra att vandra på två dagar, men det finns fler sätt att uppleva den på.

LÄS MER →
Scroll to Top