Kvarnen i Hyssna

Om Kvarnen i Hyssna

På Kvarnen i Hyssna är det mjölnarfamiljens kvarnfru och fjärde generationens sågmästare som hälsar er välkomna. I den bevarade radbyn Melltorp ligger denna unika gård med rik kulturhistoria, kvarnen är omsorgsfullt renoverad och ramsågen är bevarad. Här lever historien vidare, och 2010 kompletterades gården med ett hotell. | www.kvarnenihyssna.se

983-kvarnen-i-hyssna
Scroll to Top