Kyrkor & Borgruiner

Om Kyrkor & Borgruiner

Här i Mark kan du verkligen resa i historien, genom storslagen natur och berättelser från förr. Det finns flera gamla kyrkor och borgruiner där du kan leva dig in i en svunnen tid. De äldsta delarna i Hyssna gamla kyrka är till exemepl från 1100-talet, och Öresten borgruin i Skene omnämnds första gången år 1370.

Kyrkor och Borgruiner

Älekulla kyrka

Älekulla kyrka är uppförd i sten och härrör från medeltiden. Kyrkorummet är rikt dekorerat med målningar. I taket finns bland annat de sex skapelsedagarna, framställda av Ditleff Ross. Kyrkans äldsta inventarium är den rikt utsirade dopfunten i täljsten från 1300-talet.

Kyrkor och Borgruiner

Horreds Kyrka

Horreds kyrkby låg samlad kring sockenkyrkan i Horred. Efter laga skifte flyttades en del gårdar ner mot dalgången. Andersgården, Gärdesgården och Annelund är några av dem. Klockaregården ligger nordväst om Horreds kyrka och är en av de gårdar som ligger kvar.

Kyrkor och Borgruiner

Örestens fästning

I en tid och i ett område som präglades av gränsstrider byggdes fästningen Öresten. Den har bränts ner tre gånger och byggts upp igen två gånger. Idag utgör ruinerna en vacker utsiktsplats och ett trevligt utflyktsmål, fjärran från hotande danskar och ilskna bondehärar.

Kyrkor och Borgruiner

Hyssna gamla kyrka

Hyssna gamla kyrka är en av Göteborgs stifts äldsta kyrkor och de äldsta delarna som sträcker sig från vapenhuset till koret är från 1100-talet. Den används för gudstjänster vid särskilda tillfällen. Hyssna gamla kyrka ligger i en vacker natur- och kulturmiljö, och på tre sidor runt kyrkan rinner ån Surtan.

Kyrkor och Borgruiner

Seglora kyrka

Den vackra kyrka som står i Seglora idag färdigstäldes år 1903 efter ritningar av Adrian C. Peterson och Carl Crispin. Seglora kyrka byggdes i nygotisk stil med en sockel av släthuggen granit och tegelfasad. Den första medeltida träkyrkan i Seglora brann ner på 1500-talet. År 1729 restes en ny kyrka som år 1918 flyttades till Skansen i Stockholm och står kvar där än idag.Kyrkor & Borgruiner

Scroll to Top