Tygriket 2021

Om Tygriket

Mark är idag Sveriges textila centrum och har en histoira som är djupt rotad i textilindustrin. Tygriket är ett vedertaget begrepp, och bakom Tygriket finns en förening som arbetar för att lyfta och utveckla de fantastiska verksamheterna inom textil som finns i Mark kommun. På deras hemsida finns vägledning för dig som besökare, och hos de medverkande företagen finns också kartan Tygriket i Mark att hämta. | www.tygriket.se

Scroll to Top